Hot Teen - Mì Cay 2
Quán ăn -Chi nhánh

Hot Teen - Mì Cay 2

35 Phan Trung, P. Tân Mai, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai
999+đánh giá trên ShopeeFood
08:00 - 22:30
10,000 - 50,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0