Hiền Trần - Chả Giò & Chả Cá Nha Trang - Võ Thị Sáu - Shop Online
Chợ

Hiền Trần - Chả Giò & Chả Cá Nha Trang - Võ Thị Sáu - Shop Online

R122 Võ Thị Sáu, KP. 7, P. Thống Nhất, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai
07:00 - 21:00
120,000 - 200,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0