Dè Cube Tea - Nguyễn Ái Quốc
Yêu thích
Café/Dessert -Chi nhánh

Dè Cube Tea - Nguyễn Ái Quốc

2041 Nguyễn Ái Quốc, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai
999+đánh giá trên ShopeeFood
20,000 - 50,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee