234 Ice cream - Nguyễn Ái Quốc
Café/Dessert -Chi nhánh

234 Ice cream - Nguyễn Ái Quốc

Nguyễn Ái Quốc, P. Tân Tiến, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai
7đánh giá trên ShopeeFood
12,000 - 30,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee