Yes Sushi - Hoàng Diệu
Quán ăn -Chi nhánh

Yes Sushi - Hoàng Diệu

103 Hoàng Diệu, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
500+đánh giá trên ShopeeFood
50,000 - 200,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0