Xoa Xoa Hạt Lựu Cô Châm - Núi Thành
Yêu thích
Café/Dessert

Xoa Xoa Hạt Lựu Cô Châm - Núi Thành

374/6 Núi Thành, P. Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
999+đánh giá trên ShopeeFood
10,000 - 30,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee