White Cafe - Cà Phê Muối
Café/Dessert -Chi nhánh

White Cafe - Cà Phê Muối

86 Huy Cận, P. Hoà Cường Nam, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
500+đánh giá trên ShopeeFood
17,000 - 39,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee