VITA MARKET - Chuỗi Cửa Hàng Thực Phẩm Sạch - Vân Đồn
Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

VITA MARKET - Chuỗi Cửa Hàng Thực Phẩm Sạch - Vân Đồn

Lô 42 Vân Đồn, P. Nại Hiên Đông, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng
50,000 - 100,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0