Thùy - Chân Gà & Ăn Vặt - Shop Online
Shop Online

Thùy - Chân Gà & Ăn Vặt - Shop Online

255 Đống Đa, P. Thạch Thang, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
100+đánh giá trên ShopeeFood
8,000 - 50,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee