The Kafe - Sinh Tố & Ram Cuốn Cải
Café/Dessert

The Kafe - Sinh Tố & Ram Cuốn Cải

410/12 Nguyễn Phước Nguyên, P. An Khê, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng
100+đánh giá trên ShopeeFood
10,000 - 35,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0