Tbros Chocolate
Tiệm bánh

Tbros Chocolate

36 Trưng Nữ Vương, P. Bình Hiên, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
9đánh giá trên ShopeeFood
30,000 - 150,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0