Shop Rau Quả Yến - Tiểu La
Yêu thích
Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

Shop Rau Quả Yến - Tiểu La

45 Tiểu La, P. Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
999+đánh giá trên ShopeeFood
20,000 - 200,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee