Secret Garden - Bingsu & Kem Trứng
Café/Dessert

Secret Garden - Bingsu & Kem Trứng

37B Phạm Quang Ảnh, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng
100+đánh giá trên ShopeeFood
20,000 - 45,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee