NutiFood Ngôi Nhà Dinh Dưỡng - Khúc Hạo - QDNG1015
Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

NutiFood Ngôi Nhà Dinh Dưỡng - Khúc Hạo - QDNG1015

89 Khúc Hạo, P.An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng
50+đánh giá trên ShopeeFood
0 - 0
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee