Nghiện Trà Dâu - Lê Đình Dương
Yêu thích
Café/Dessert

Nghiện Trà Dâu - Lê Đình Dương

62 Lê Đình Dương, P. Phước Ninh, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
500+đánh giá trên ShopeeFood
20,000 - 20,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0