Mote Pizza
Yêu thích
Quán ăn

Mote Pizza

146 Lê Lợi, P. Hải Châu 1, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
999+đánh giá trên ShopeeFood
10:00 - 21:49
16,000 - 75,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0