Mô Ri Quán - Bèo, Nậm, Lọc - Trưng Nữ Vương
Quán ăn

Mô Ri Quán - Bèo, Nậm, Lọc - Trưng Nữ Vương

408/3 Trưng Nữ Vương, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
100+đánh giá trên ShopeeFood
10,000 - 30,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0