Mix Food - Ẩm Thực Thái
Yêu thích
Quán ăn

Mix Food - Ẩm Thực Thái

K38/37 Nguyễn Duy Hiệu (K49 Nguyễn Văn Thoại), Quận Sơn Trà, Đà Nẵng
500+đánh giá trên ShopeeFood
30,000 - 150,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0