Lotteria - Phan Chu Trinh - Đà Nẵng
Nhà hàng -Chi nhánh

Lotteria - Phan Chu Trinh - Đà Nẵng

92A Phan Châu Trinh, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
999+đánh giá trên ShopeeFood
18,000 - 310,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0