Kimiwi - Cafe - Thi Sách
Café/Dessert

Kimiwi - Cafe - Thi Sách

K34/30 Thi Sách, P. Hòa Thuận Tây, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
35,000 - 37,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0