Hà - Bún Lòng Xào Nghệ & Xôi Chiên - Shop Online
Shop Online

Hà - Bún Lòng Xào Nghệ & Xôi Chiên - Shop Online

K461/10/4 Hải Phòng, P. Chính Gián, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng
100+đánh giá trên ShopeeFood
09:38 - 16:39
20,000 - 25,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0