Gourmet Bar - Novotel
Bar/Pub -Chi nhánh

Gourmet Bar - Novotel

Tầng 1, Tầng 1, Novotel Danang Premier Han River, 36 Bạch Đằng, P. Thạch Thang, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
45,000 - 400,000
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0