Good Cafe
Café/Dessert

Good Cafe

111 Phạm Văn Nghị, P. Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng
6đánh giá trên ShopeeFood
12,000 - 25,000
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0