Food Center Đà Nẵng
Nhà hàng

Food Center Đà Nẵng

1A Trần Quốc Toản, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
50+đánh giá trên ShopeeFood
16,000 - 299,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0