EZI Coffee & Tea - Ông Ích Khiêm
Yêu thích
Café/Dessert -Chi nhánh

EZI Coffee & Tea - Ông Ích Khiêm

30 Ông Ích Khiêm, P. Thanh Bình, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
999+đánh giá trên ShopeeFood
08:00 - 22:00
12,000 - 39,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee