Dũng Coffee & Milk Tea
Café/Dessert

Dũng Coffee & Milk Tea

588 Núi Thành, P. Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
10+đánh giá trên ShopeeFood
07:00 - 23:00
10,000 - 25,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0