Đồng Tiến Bakery - Quang Trung
Tiệm bánh -Chi nhánh

Đồng Tiến Bakery - Quang Trung

206 - 208 Quang Trung, P. Thanh Bình, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
500+đánh giá trên ShopeeFood
10,000 - 300,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0