Đồng Tiến Bakery - Hà Huy Tập
Tiệm bánh -Chi nhánh

Đồng Tiến Bakery - Hà Huy Tập

116 Hà Huy Tập, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng
100+đánh giá trên ShopeeFood
20,000 - 110,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0