Đặc Sản Lào - 30 Tháng 4
Quán nhậu -Chi nhánh

Đặc Sản Lào - 30 Tháng 4

B24 30 Tháng 4, P. Hoà Cường Bắc, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
100+đánh giá trên ShopeeFood
15,000 - 230,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0