Chả Bò Cô Lễ
Quán ăn

Chả Bò Cô Lễ

53 Hải Phòng, P. Thạch Thang, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
50+đánh giá trên ShopeeFood
25,000 - 300,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0