Bún Mắm Liêm - Đoàn Thị Điểm
Quán ăn

Bún Mắm Liêm - Đoàn Thị Điểm

41 Đoàn Thị Điểm,P. Hải Châu 2, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
999+đánh giá trên ShopeeFood
15,000 - 25,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee