Bông Food & Drink - Điện Biên Phủ
Yêu thích
Café/Dessert -Chi nhánh

Bông Food & Drink - Điện Biên Phủ

559 Điện Biên Phủ, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng
999+đánh giá trên ShopeeFood
12,000 - 20,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0