Bánh Bao Thọ Phát - Ông Ích Khiêm
Tiệm bánh -Chi nhánh

Bánh Bao Thọ Phát - Ông Ích Khiêm

177 Ông Ích Khiêm, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
999+đánh giá trên ShopeeFood
05:45 - 21:45
25,000 - 40,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee