Ador Coffee - Cafe Bọt Trứng & Bánh Mỳ Bơ Chảy
Yêu thích
Café/Dessert

Ador Coffee - Cafe Bọt Trứng & Bánh Mỳ Bơ Chảy

80A Lê Đình Dương, P. Phước Ninh, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
100+đánh giá trên ShopeeFood
20,000 - 49,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee