Liên Kết Xanh - Thực Phẩm & Nông Sản Sạch
Shop/Cửa hàng

Liên Kết Xanh - Thực Phẩm & Nông Sản Sạch

36B Đường 3/2, P. Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ
08:00 - 17:30
17,000 - 250,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0