Gió và Nước Cafe
Café/Dessert

Gió và Nước Cafe

152 Huỳnh Cương, An Cư, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ
30,000 - 55,000
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0