Quán Ngon Bao Xa, Freeship 60.000Đ

Thứ 4 đặt quán ngon, bao xa cũng không sợ phí ship - Nhập mã T4SHIP16 - giảm 16.000Đ phí vận chuyển, cho đơn từ 80.000Đ - Nhập mã T4SHIP20 - giảm 20.000Đ phí vận chuyển, cho đơn từ 100.000Đ - Nhập mã T4SHIP30 - giảm 30.000Đ phí vận chuyển, cho đơn từ 130.000Đ - Nhập mã T4SHIP40 - giảm 40.000Đ phí vận chuyển, cho đơn từ 200.000Đ - Nhập mã T4SHIP60 - giảm 60.000Đ phí vận chuyển, cho đơn từ 250.000Đ Số lượng ưu đãi có hạn

200địa điểm