Heineken VN Official Store

Ưu đãi tháng 6: TƯNG BỪNG ĐÓN HÈ - HEINEKEN GIẢM 129.000đ. Nhập mã HNK65 Giảm 65.000đ, cho đơn từ 389.000đ. Nhập mã HNK99 Giảm 99.000đ, cho đơn từ 549.000đ. Nhập mã HNK129 Giảm 129.000đ, cho đơn từ 1.219.000đ. Số lượng ưu đãi có hạn.

21địa điểm