Heineken VN Official Store

Ưu đãi từ nay đến 31/12: ĐẠI TIỆC CUỐI NĂM HEINEKEN - GIẢM 129.000Đ - Nhập mã HNK65 - Giảm 65.000Đ cho đơn từ 399.000Đ - Nhập mã HNK99 - Giảm 99.000Đ cho đơn từ 672.000Đ - Nhập mã HNK119 - Giảm 119.000Đ cho đơn từ 779.000Đ - Nhập mã HNK129 - Giảm 129.000Đ cho đơn từ 1.219.000Đ Số lượng có hạn. Fresh ngay nhé!

21địa điểm