TA Coffee - Tôn Đức Thắng
Café/Dessert -Chi nhánh

TA Coffee - Tôn Đức Thắng

R1 Tôn Đức Thắng, P, Phú Thủy, Tp. Phan Thiết, Bình Thuận
10+đánh giá trên ShopeeFood
07:30 - 22:00
0 - 0
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee