Highlands Coffee - Cà Phê Đóng Gói - Phan Đình Phùng Bình Dương
Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

Highlands Coffee - Cà Phê Đóng Gói - Phan Đình Phùng Bình Dương

43 Phan Đình Phùng, Lái Thiêu Town, Thuận An, Thuận An, Bình Dương
20,000 - 200,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee