Highlands Coffee - Cà Phê Đóng Gói - Bình Dương Square
Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

Highlands Coffee - Cà Phê Đóng Gói - Bình Dương Square

1 Phú Lợi, P. Phú Lợi, Thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương
4đánh giá trên ShopeeFood
40,000 - 300,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee