Candy Tea Nguyễn Du
Café/Dessert

Candy Tea Nguyễn Du

9B/4A Nguyễn Du, KP. Bình Đáng, P. Bình Hòa, Thuận An, Bình Dương
10+đánh giá trên ShopeeFood
15,000 - 30,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee