NEW FRESH MART - Chế Lan Viên
Shop/Cửa hàng

NEW FRESH MART - Chế Lan Viên

38 Chế Lan Viên, P. Tây Thạnh, Tân Phú, TP. HCM
3đánh giá trên ShopeeFood
50,000 - 500,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0